Premie en dekking zorgverzekering

Behalve premie ook dekking belangrijk voor zorgverzekerden

Voor veel mensen die zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, is de premie de belangrijkste reden om van zorgverzekeraar te wisselen. De dekking van de zorgverzekering wordt wel steeds belangrijker bij de keuze.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt bijna de helft (49 procent) van de overstappers en mensen die zich georiënteerd hebben, de prijs de belangrijkste reden om over te stappen. Vorig jaar was dat nog 61 procent. De dekking van een zorgverzekering is voor 41 procent de belangrijkste reden om van verzekeraar te wisselen. Vorig jaar was dat slechts voor 34 procent van de ondervraagden het geval. Van alle deelnemers aan het onderzoek van de ACM zegt 8 procent dit jaar te zijn overgestapt. Vorig jaar stapte nog 11 procent over. De overgrote meerderheid (71 procent) heeft zich voor 2016 niet georiënteerd op een eventuele overstap. Dat percentage is te vergelijken met dat van vorig jaar.

Van de verzekerden die niet zijn overgestapt, zijn de meesten (57 procent) tevreden met hun huidige verzekeraar. Bijna een kwart zegt vrijwel geen verschillen te zien tussen zorgverzekeraars. Een kleiner aandeel vindt het overstappen te veel gedoe (21 procent) of te ingewikkeld (11 procent).