Stand van uw pensioen

Hoe zit het met uw pensioen

Ouderen in Nederland zijn nog nooit zo rijk geweest als nu. Gezamenlijk bezitten 65-plussers ruim 460 miljard euro en dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. Dat ziet er goed uit voor de gepensioneerden van nu. Heel anders is de situatie van de toekomstige gepensioneerden.

Budgetinstituut Nibud maakt zich grote zorgen om de mensen die over een aantal jaren met pensioen gaan. Die zullen een lager pensioeninkomen hebben, maar wel met hogere kosten te kampen hebben, bijvoorbeeld vanwege de oplopende kosten voor zorg en voor eventuele huisaanpassingen om de woning levensloopbestendig te maken. Daarbij heeft een groot deel van de toekomstig gepensioneerden nog een hypotheekschuld na afloop van de hypotheek. En vanaf 2031 vervalt voor veel hypotheekschulden het recht op hypotheekrenteaftrek. Dat heeft natuurlijk een nadelig effect op de financiën. Alle reden dus om nu alvast eens goed te kijken naar uw pensioensituatie.

Hoe staat u ervoor als u of uw partner met pensioen gaat? Ziet dat er gunstig uit of heeft u eigenlijk niet zo’n idee? Wij helpen u graag met uw voorbereidingen op een onbezorgde oudedag. Neem daarvoor contact met ons op.