Inkomen

Wanneer u arbeidsongeschikt of werkloos raakt, dan gaat dat meestal gepaard met behoorlijke nadelige consequenties voor uw inkomen. Zo’n inkomensdaling kan veel impact hebben op uw dagelijks leven aangezien het betalen van bijvoorbeeld uw woonlasten en uw pensioenpremies in het geding kunnen komen.

Waarschijnlijk gaat ook uw opgebouwde vermogen dalen aangezien u hier bij een lager inkomen wellicht een beroep op moet doen. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid vormen dan ook grote risico's voor iedereen. Doordat u niet of nauwelijks kunt werken, dalen de inkomsten langzaam maar zeker terwijl de kosten gelijk blijven of wellicht zelfs stijgen.

Kortom; de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het is dan ook verstandig om deze gevolgen op te vangen met een verzekering op maat. Hierbij kunt u denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of aan een woonlastenbeschermer. De kosten hiervan zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals: leeftijd, beroep, de gewenste uitkering, etcetera.

Hoe uw situatie ook is en wat uw wensen ook zijn; wij ondersteunen u graag bij het maken van een afgewogen keuze op maat met betrekking tot de risico’s van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.